Thursday 17 December 2020

ਅਧਿਆਇ 4 ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਬਣਤਰ

0 comments

ਅਧਿਆਇ 4 ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਬਣਤਰ
 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ.

ਜਵਾਬ:

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. J.J. ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਥੌਮਸਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਮਾਡਲ?

ਜਵਾਬ: J.J.  ਅਨੁਸਾਰ ਥੌਮਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਮਬੇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ. ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਣ ਜੋ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰੇਗਾ. ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਡਿਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਰ ਹਨ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਬੋਹੜ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ.

ਜਵਾਬ: ਬੋਹਰ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਮਾਡਲ

(1) ਐਟਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਿleਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

(2) ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ.

(3) ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਬਿਟ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਬਿਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.

()) ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਬਿਟ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ.

()) ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ.

()) ਇਹ ਬਿਟ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਲਾਂ K, L, M, N ਜਾਂ N = 1, 2, 3, 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੋਹੜ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ.

ਜਵਾਬ:

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਪਹਿਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੱਤ ਹਨ.

ਉੱਤਰ: ਪਹਿਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹਨ:

(i) ਸ਼ੈੱਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ -2 ਐਨ 2 ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

(i) The maximum number of electrons present in a shell is given by the formula-2 n2
n = orbit number i.e., 1, 2, 3
Maximum number of electrons in different shells are:
K shell n = 1 2n2 => 2(1)2 = 2
L shell n = 2 2n2 => 2(2)2 = 8
M shell n = 3 2n2 => 2(3)2 = 18
N shell n = 4 2n2 => 2(4)2 = 32

 (ii) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 8 ਹੈ.

(iii) ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ੈੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ. (ਸ਼ੈੱਲ ਪੂਰੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ).

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ.

ਉੱਤਰ: ਵੈਲੈਂਸੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ.

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਗਿਣਤੀ = 8 ਸਿਲੀਕਾਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ = 14 K,L,M

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਰਚਨਾ = 2 6 -

ਸਿਲੀਕਾਨ = 2 8 4 ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿਚ ਵੈਲੇਨਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਨ 6 ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ). ਰਬਿਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਿਲੀਕਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਚ, ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਨ 4 ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਰਬਿਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਸਮਰੱਥਾ 2 ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਦੀ 4.

ਅਰਥਾਤ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ = 2

ਸਿਲੀਕਾਨ ਦੀ ਘਾਟ = 4

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ:

(i) ਪਰਮਾਣੂ ਨੰਬਰ (ii) ਮਾਸ ਸੰਖਿਆ,

(iii) ਆਈਸੋਟੋਪਜ਼ ਅਤੇ (iv) ਇਸੋਬਾਰਸ.

ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵਰਤੋਂ ਦਿਓ.

ਉੱਤਰ: (i) ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ: ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਨੰ. = 6.

(ii) ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ: ਇਕ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਇਸਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਨਿਊਕਲੀਅਨ = ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ + ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦਾਹਰਨ: ਪ੍ਰੋਟੋਨ + ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ = ਨਿਊਕਲੀਅਸ = ਮਾਸ ਨੰਬਰ 6 + 6 = 12

 

(iii) ਆਈਸੋਟੋਪਸ: ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਇਕੋ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੋ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

 

(iv) ਆਈਸੋਬਾਰਜ਼: ਇਸੋਬਾਰ ਇਕੋ ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕੋ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

 

ਦੋਨੋ ਕੈਲਸੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਗੋਨ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ.

ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਰਤੋਂ ਹਨ:

(i) ਆਯੋਡਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੌਪ ਗਾਇਟਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

(ii) ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਕ ਆਈਸੋਟੋਪ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9. Na+ K ਅਤੇ L ਸ਼ੈਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਹਨ. ਸਮਝਾਓ.

ਜਵਾਬ: ਸੋਡੀਅਮ ਪਰਮਾਣੂ (ਨਾ), ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਨੰਬਰ = 11 ਹੈ

ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ = 11

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ = 11

ਨਾ = K L M  - 2 8 1 ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ (ਨਾ) ਸਥਿਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨਾ + ਆਯੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਕੇ ਅਤੇ ਐਲ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10. ਜੇ ਬ੍ਰੋਮਾਈਨ ਪਰਮਾਣੂ ਕਹੋ, ਦੋ ਆਈਸੋਟੋਪ 7935Br (49.7%) ਅਤੇ 8135Br (50.3%) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਮਾਈਨ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ atਸਤਨ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ.

ਜਵਾਬ:

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11. ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਤਨ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ 16.2 u ਹੈ. ਨਮੂਨੇ ਵਿਚ ਆਈਸੋਟੋਪਸ 168 X ਅਤੇ 188 X ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: 168X ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ x ਅਤੇ 168X ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ 100 - x ਹੋਣ ਦਿਓ.

 

 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12. ਜੇ Z = 3, ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਵੀ, ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਮ.

ਉੱਤਰ: Z = 3, (ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ -> Z)

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ = 2, 1

ਵੈਲੇਂਸੀ = 1

ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਥੀਅਮ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13. ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪੀਸੀਜ਼ X ਅਤੇ Y ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਬਣਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

X - Y

ਪ੍ਰੋਟੋਨ = 6 6

ਨਿਊਟ੍ਰਾਨਸ = 8

ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਦਿਓ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: X = ਪ੍ਰੋਟੋਨ + ਨਿਊਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ

= 6 + 6 = 12

Y ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ = ਪ੍ਰੋਟੋਨ + ਨਿਊਟ੍ਰੋਨਸ = 6 + 8 = 14

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, = 6.

[ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ = ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ].

ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਤੱਤ ਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹਨ.

 

 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ, ਸਹੀ ਲਈ T ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲਈ F.

() ਜੇ.ਜੇ. ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਿ ਊਕਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

(ਬੀ) ਇਕ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ.

(c) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦਾ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1/2000 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

(ਡੀ) ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਇਕ ਆਈਸੋਟੌਪ ਰੰਗੋ ਆਇਓਡੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਉੱਤਰ: ())ਗਲਤ () ਗਲਤ

(c) ਸਹੀ (d) ਗਲਤ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15, 16 ਅਤੇ 17 ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕਰਾਸ (X) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15. ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਅਲਫ਼ਾ-ਕਣ ਬਿਖਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ

(a) ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ (c) ਪ੍ਰੋਟੋਨ

(ਬੀ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ (ਡੀ) ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ

ਉੱਤਰ: ()) ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ

 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16. ਇਕ ਤੱਤ ਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹਨ

(a) ਉਹੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (c) ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ

(ਬੀ) ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ (ਡੀ)

ਜਵਾਬ: (ਸੀ) ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17. Ct ion ਵਿੱਚ valence ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਹਨ:

(a) 16 (b) 8

(c) 17 (d) 18

ਉੱਤਰ: ()

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੌਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ?

(a) 2, 8 (b) 8, 2, 1

(c) 2, 1, 8 (d) 2, 8, 1

ਉੱਤਰ: (d) 2, 8, 1

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19. ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ.

 

ਜਵਾਬ: